Välj en sida

Röda bergen
– den första blomstergården

Att finansiera byggandet av den första blomstergården i Rödabergsområdet vid Vanadisplan var ett stort åtagande, men Alma lyckades. Stockholms stad donerade marken och 1924, knappt fyra år efter att Blomsterfonden bildats, kunde ärkebiskop Nathan Söderblom lägga den första grundstenen.  I sitt tal menade ärkebiskopen att ”omvårdnaden av de gamla är en mätare på samhällets värdighet och kultur.”

Alma deltog själv i arbetet med att planera och rita lägenheterna, en passion som gick i arv från hennes far, stadsarkitekten. Hon utgick från hur hon själv hade velat ha det om hon flyttat in i någon av lägenheterna. Fastän ”hyresgästinflytande” var ett för tiden okänt begrepp inbjöds hyresgästerna innan inflyttningen att titta på sina blivande hem. Man försökte i största möjligaste mån tillgodose deras önskemål när det gällde lägenhetens storlek eller placering i huset.

 

1926 stod bygget klart med 150 lägenheter. Hyrorna var låga och inkluderade dessutom viss sjukvård, så det var kanske inte så konstigt att lägenheterna fylldes mycket snabbt.

Bild överst vänster: Nathan Söderblom lägger första grundstenen.
Bild nederst vänster: Matsalen på Röda bergen
Bild ovan höger: Röda bergen stod klart 1926.

Läs mer om Blomsterfondens första ansökan här