Välj en sida

Den 24 maj 1921 kunde man läsa ett upprop i Stockholms morgontidningar med rubriken ”Mot lyxen med begravningsblommor”.

”LYXEN med blommor vid begravningar överskrider ofta det skönas gräns. Men vänner, anhöriga och beundrare till den döde ha svårligen något annat sätt att visa sin hyllning än att sända en blomstergärd.
Om rummet där den döde vilar före sin färd till graven är klätt med blommor och om kistan blir vackert och smakfullt prydd, så förtar detta mycket av det bittra och sorgliga intryck, som döden lämnar. Men kransar och blommor och band i olika färger, varmed många kistor betungas samt en rad med hyrvagnar, där kransar prässats ned på varandra och där de redan före sin ankomst till graven hunnit vissna, öka endast intrycket av död och förgängelse…”

Här kan du se hela uppropet

 

Läs mer här