Välj en sida

1920-talet

Sverige i tiden

Statschef: Kung Gustav V Statsminister: Nils Edén / Hjalmar Branting / Louis De Geer d.y. / Oscar von Sydow / Hjalmar Branting / Ernst Trygger /Hjalmar Branting / Rickard Sandler / Carl Gustaf Ekman /Arvid Lindman

Folkmängd: 5 875 693

Blomsterfonden i tiden

Ordförande: Carl Hederstierna t.o.m. 1928 / Henning Elmqvist – Verksamhetens ledare: Alma Hedin
Huvudkontor: Blasieholmstorg 10

Anläggning: Röda bergen

 

Sverige & världen på 1920-talet

I det tidiga 1900-talet hade Sverige kommit en liten bit på väg från att vara ett av Europas fattigaste och minst utvecklade länder till att bli en ledande industrination. Fackföreningar och nya politiska partier bildas och Stockholms befolkning växer explosionsartat. Det första världskriget drabbar många hårt trots att Sverige inte är stridande part.

Sociala frågor upp på agendan

Den påföljande depressionen får det svenska penningvärdet att sjunka dramatiskt i början av 1920-talet. Sociala frågor stiger allt högre upp på den politiska agendan. Bostäder, alkoholkonsumtion, arbetslöshet, hygien, sjuk- och hälsovård, pensioner, barnbegränsning, åldringsvård och unga människors utvandring är viktiga problemområden. Både från statens och stadens sida likväl som inom civilsamhället togs en rad betydelsefulla initiativ. Alma Hedins sociala entreprenörskap och idé till Blomsterfonden passade 1921 väl in i detta scenario.

Bostadsfrågan var brännande i ett läge med många dåliga bostäder och generellt för få bostäder: med inackorderingssystem, liv i arbetsgivarens pigkammare, inhysesrum utan kokmöjligheter, gamla ruckel och andra mer eller mindre usla lösningar jämte för tiden bra bostäder. 1912 tillsätter regeringen den s k bostadskommissionen.

Mellan åren 1911 och 1917 var Alma Hedin ledamot i Stockholms stadsfullmäktige på den konservativa sidan. Men i sina nertecknade minnen uttalar hon trots detta att hon egentligen inte tycker att kvinnor hör hemma i politiskt arbete.

Den 27 maj 1921 bildades den ideella föreningen Blomsterfonden.

Åren som ledde fram till 1920-talet

1915 tillskapades statliga AB Svenska Tobaksmonopolet för att bygga resurser till försvaret och ett nytt pensionssystem.

1916 startar SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening med idén att förbättra Stockholms Bostadsförhållanden.

1917 grundläggs Alectas tjänstepensionsverksamhet med uppdrag att göra ålderdomen tryggare för den som arbetar.

1915 tillskapades statliga AB Svenska Tobaksmonopolet för att bygga resurser till försvaret och ett nytt pensionssystem.

1918 innebar slutet för det blodiga första världskriget och i Sverige infördes allmän och lika rätt för män i kommunala val.

1919 inför svenska staten en nationell motbok för alkoholinköp med syfte att minska ”den grasserande skadliga dryckenskapen”.

Ett axplock av händelser på 1920-talet

• Svenskättlingen Charles Lindbergh gör den första soloflygningen över Atlanten • Nationernas Förbund bildas • Världens första TV visas i Storbritannien • Den första ljudfilmen ”Jazzsångaren” har premiär• Bakteriologen Alexander Fleming upptäcker att penicillin kan användas som läkemedel • Den stora börskraschen i USA påverkar hela världsekonomin

Kvinnor i Sverige fick rösträtt

I början av 1921 ändrades grundlagen i Sverige och kvinnor fick rösträtt. På hösten 1921 ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor fick rösta. Detta var också det första riksdagsvalet där kvinnor var valbara, det vill säga kunde väljas till riksdagsledamöter. Fem kvinnor; Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund, valdes in. De tillträdde sina riksdagsplatser när riksdagen öppnade 1922.

Charles Lindbergh

Svenskättligen Charles Lindbergh gör den första soloflygningen över Atlanten den 21 maj 1927. Klockan 22.21 landade Charles Lindbergh på flygfältet Le Bourget i Paris efter den 6000 kilometer långa flygningen från Long Island i New York med det enmotoriga monoplanet Spirit of St Louis. Resan tog 33 timmar och 30 minuter.

Hjalmar Branting får Nobels fredspris

Socialdemokraternas partiledare sedan 1907 blev Sveriges första socialdemokratiska statsminister 1920. År 1921 tilldelades han Nobels fredspris, tillsammans med norrmannen Christian Lange, för sina stora insatser för det internationella fredsarbetet inom Nationernas förbund.

Den ideella föreningen Blomsterfonden

I början av 1900-talet var det få äldre som hade råd att bo i egen lägenhet. I stället var ofta enda alternativet att bo hos sina anhöriga.

”För de gamla känns det tungt att vara i vägen och bo på nåd. Önskvärt vore att samhället kunde skaffa dem alla ett hem, där de trivdes, och inte bara ett rum på en inrättning”, skrev Alma. Hon tyckte att äldre måste få en egen liten vrå att vila ut i, efter sitt livs alla mödor.

Läs mer om hur Blomsterfonden kom till här

Den första ansökan

Det är en junidag i Stockholm 1921. Änkefru Emma Augusta Eklund, född 1853, har slagit sig ner vid köks­bordet och tagit fram penna, bläck och brevpapper. Nu ska brevet skrivas.
Läs mer här

Alma Hedin drömde som ung om att bli sjuksyster

Om Alma Hedins bakgrund

Blomsterfondens grundare Alma Hedin föddes 1876 i en högborgerlig familj i Stockholm. Fadern, stadsarkitekten Ludvig Hedin , var en välkänd man med stor bekantskapskrets….
Läs mer här

Blomsterfondens första hus

– Röda bergen

1923 startar förhandlingarna med Stockholms stad angående gratis tomtmark för att kunna bygga de första blomstergårdarna. I pressen förekommer spekulationer om var de första blomstergårdarna ska byggas, ett tag ryktas det om Kristinebergsområdet på Kungsholmen. Till slut beslutar Stockholms stad att donera tomtmark i Vasastaden, i kvarteret som kallas ”Röda bergen”.

Läs mer här